Latviski По русски English
Klientiem » Kā saņemt

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klients centrā iesniedz vai nosūta pa pastu:

  • iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  • ārstējošā ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
  • bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis – pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

Kas jānorāda iesniegumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai?

Vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja ir), invaliditāte (ja ir), kā arī nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veide un izmantošanas mērķs.

Ja tehnisko palīglīdzekli bērnam pieprasījis likumiskais pārstāvis vai pilngadīgai personai – pārstāvis, iesniegumā papildus šajā apakšpunktā minētajām ziņām pārstāvis norāda arī savus personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis iesnieguma iesniedzējs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (izņemot tehniskos palīglīdzekļus, kuri uzskaitīti Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 11.punktā un individuāli izgatavojamie tehniskie palīglīdzekļi).

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai http://www.nrcvaivari.lv/sites/default/files/editor/word-16.gif Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

Ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

Atzinuma tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai veidlapa ir noteikta Ministru kabineta 2006. gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 89.pielikumā (Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā).

Ārstējošam ārstam atzinumā jāapraksta funkcionālie traucējumi un jānorāda ieteicamais tehniskais palīglīdzeklis.

Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai http://www.nrcvaivari.lv/sites/default/files/editor/word-16.gif Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

PACIENTA VIENREIZĒJA IEMAKSA

Saņemot tehnisko palīglīdzekli, klients veic vienreizējo iemaksu:

  • par bērnu – 1,42 euro;
  • par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – 7,11 euro.

No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:

  • trūcīga persona;
  • persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
  • persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.
 

Latvijas Reitingi